Over Zoeken naar boeken met Google
Overzicht
Ideeën en meningen
Algemene hulp

Partnerprogramma
Voor uitgevers en auteurs
Nu aanmelden
Hulp voor partners

Bibliotheekproject
Overzicht
Bibliotheekpartners
Hulp voor bibliothecarissen

Over Zoeken naar boeken met Google

Overzicht | Geschiedenis | Feiten en fictie

Geschiedenis van Zoeken naar boeken met Google

In den beginne was er Zoeken naar boeken met Google.

Helemaal juist is dit niet. Maar we kunnen beslist stellen dat het project even oud is als Google zelf. In 1996 werkten beide oprichters van Google, de informaticastudenten Sergey Brin en Larry Page, aan een onderzoeksproject dat door het Stanford Digital Library Technologies Project werd ondersteund. Hun doelstelling was om digitale bibliotheken bruikbaar te maken en het achterliggende idee daarbij was als volgt: in een toekomstige wereld waarin immense collecties boeken zijn gedigitaliseerd, kunnen mensen gebruik maken van een 'crawler', een internetzoekmachine die de inhoud van boeken indexeert en de onderlinge relaties analyseert. Hierbij worden de relevantie en bruikbaarheid van elk boek bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van citaten uit andere boeken bij te houden.

De crawler die zij ontwikkelden heette BackRub en het was deze moderne variant op een traditionele citatenanalyse die later zou leiden tot de PageRank-algoritmen van Google: de centrale zoektechnologie die Google tot Google maakt.

Toen al voorzagen Larry en Sergey dat mensen ooit in staat zouden zijn om te zoeken in alle boeken overal ter wereld. Wat ze zich niet konden voorstellen, was dat zij op een dag een project zouden starten dat dit mogelijk zou maken. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste mijlpalen tot dusver:

[2002]

Een klein team van Google-medewerkers introduceert officieel het geheime boekenproject. Ze gaan in gesprek met experts over de uitdagingen die voor hen liggen, waarbij ze zich een even simpele als cruciale vraag stellen: hoeveel tijd neemt het in beslag om elk boek ter wereld te scannen? Vreemd genoeg kan niemand hierop een antwoord geven. Volgens goed Google-gebruik besluit Larry Page dit zelf te gaan uitzoeken. Op een dag op kantoor besluiten hij en Marissa Mayer, een van onze eerste productmanagers, om alle 300 pagina's van een boek op het vaste ritme van een metronoom een voor een om te slaan. Dit neemt in totaal 40 minuten in beslag.

Geïnspireerd door de indrukwekkende digitaliseringsprojecten die inmiddels overal ter wereld plaatsvinden (American Memory van de Amerikaanse Library of Congress, het Project Gutenberg, het Million Book Project en Universal Library, om er slechts enkele te noemen), bezoekt het team een aantal locaties om erachter te komen hoe dit in zijn werk gaat.

Op zoek naar de feiten zoekt Larry Page aansluiting bij de University of Michigan, waaraan hij zelf studeerde en waar pionierswerk verricht wordt als het gaat om het het digitaliseren van boeken, wat onder andere geresulteerd heeft in JSTOR en Making of America. Wanneer hij te weten komt dat de tijd voor het scannen van de zeven miljoen boeken in de universiteitsbibliotheek geschat wordt op 1.000 jaar, vertelt hij aan de rector magnificus, Mary Sue Coleman, dat Google dit in zes jaar voor elkaar kan krijgen.

[2003]

Een lid van het team bezoekt een boekenmarkt in Phoenix, Arizona, om boeken aan te schaffen waarmee niet-destructieve scantechnieken kunnen worden uitgetest. Na ontelbare experimenten ontwikkelt het team een scanmethode waarmee veel voorzichtiger kan worden gescand dan bij de gebruikelijke snelle processen het geval is. Dit doet het team goed – en het is nog beter voor de boeken zelf.

Tegelijkertijd maken de software-engineers van het team vorderingen bij het oplossen van lastige technische problemen die zich voordoen bij het verwerken van informatie uit boeken die vreemde lettergroottes, afwijkende lettertypen of andere onverwachte bijzonderheden bevatten, in 430 verschillende talen.

[2004]

De Bodleian Library van Oxford University werd in 1602 door Sir Thomas Bodley opgericht, met als doelstelling om niet alleen de academische gemeenschap, maar de gehele wereld van dienst te zijn. Het team bezoekt de vermaarde bibliotheek en is onder de indruk van de hartelijke ontvangst.

Tijdens een excursie in de boekenmagazijnen tonen de bibliothecarissen eeuwenoude ongesneden boeken, die nauwelijks het daglicht hebben gezien. Voor het eerst sinds Shakespeare als toneelschrijver actief was, lijkt het eindelijk mogelijk om het selecte groepje literaire volgelingen dat toegang heeft tot deze boeken, drastisch uit te breiden.

Het bezoek is inspirerend en vervolgontmoetingen en -besprekingen leiden tot een formeel samenwerkingsverband met als doel om de ongeëvenaarde collectie van meer dan een miljoen 19e-eeuwse boeken uit het publieke domein binnen drie jaar te digitaliseren.

Ondertussen begint een reeks verkennende gesprekken met enkele van de grootste uitgevers ter wereld zijn vruchten af te werpen. In oktober kondigen Larry en Sergey tijdens de Frankfurter Buchmesse in Duitsland de service “Google Afdrukken” aan. De eerste uitgevers die hieraan deelnemen zijn Blackwell, Cambridge University Press, University of Chicago Press, Houghton Mifflin, Hyperion, McGraw-Hill, Oxford University Press, Pearson, Penguin, Perseus, Princeton University Press, Springer, Taylor & Francis, Thomson Delmar en Warner Books.

In december kondigen we het begin aan van het Bibliotheekproject van Google Afdrukken, dat mogelijk is geworden dankzij samenwerkingsverbanden met Harvard University, University of Michigan, de openbare bibliotheek van New York, Oxford University en Stanford University. De gezamenlijke boekcollecties van deze uitzonderlijke bibliotheken worden geraamd op meer dan 15 miljoen boeken.

[2005]

Een jaar na de introductie van “Google Afdrukken” bezoekt het team opnieuw de Frankfurter Buchmesse en maakt daar bekend dat “Google Afdrukken” vanaf dat moment partners in acht Europese landen accepteert: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland.

In overeenstemming met onze doelstemming om alle informatie ter wereld te structureren en deze wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken, schenken we 3 miljoen dollar aan de Library of Congress voor het opbouwen van de wereldwijde digitale bibliotheek, waardoor gebruikers online toegang zullen krijgen tot een wereldwijde collectie zeldzame en unieke items. Bovendien breiden we ons scanproefprogramma uit met de bibliotheek, waarbij we onder andere historische werken uit de Law Library of Congress zullen gaan digitaliseren.

Google wijzigt de naam “Google Afdrukken” in “Zoeken naar boeken met Google”, aangezien dit beter aangeeft hoe de service in de praktijk wordt gebruikt. Daarnaast reageert het team op de controverse over het bibliotheekproject door deel te nemen aan het publieke debat over de onderliggende principes.

[2006]

In een aangrijpende speech bij de Association of American Publishers (AAP) legt rector magnificus Mary Sue Coleman van de University of Michigan uit waarom de universiteit met ons deelneemt aan het bibliotheekproject. Daarbij onderstreept zij het belang van het digitaliseren van boeken, bijvoorbeeld met het oog op natuurrampen als de orkaan Katrina, en zegt zij: "Wij zijn altijd al overtuigd geweest van het belang van digitalisering."

In maart zijn we aanwezig op de London Book Fair, waar enkele van onze partneruitgevers hun ervaringen tot dusver uitwisselen.

Kort nadien nodigen wij onze partners uit om ons te vertellen of zij lezers volledige toegang tot online boeken willen verkopen (direct vanuit hun webbrowser). Dit is de eerste in een lange reeks van nieuwe opties, die wij in nauwe samenwerking met uitgevers ontwikkelen. Op deze manier helpen we onze partners te experimenteren met innovatieve manieren om boeken online te verkopen.

In de zomer leveren we een bijdrage tijdens de aftrap van 50 jaar Shakespeare in the Park met gratis voorstellingen in Central Park in New York waarbij we een plek inrichten waar zijn complete werken online kunnen worden opgezocht. In New York zijn we eveneens aanwezig bij Book Expo America, waar we uitgevers en auteurs in de VS een voorproefje geven van wat gebruikers te zien krijgen wanneer ze met hun boeken deelnemen aan het Partnerprogramma voor Zoeken naar boeken met Google.

We introduceren een reeks productverbeteringen waarmee Zoeken naar boeken met Google nog praktischer en gebruiksvriendelijker wordt. Eerst vergroten we de toegang tot de door ons gescande werken in het publieke domein, door een knop voor het downloaden van een PDF-bestand toe te voegen voor alle boeken zonder auteursrecht. Enkele maanden later brengen we een nieuwe bladerinterface uit, waarmee gebruikers nog eenvoudiger in Zoeken naar boeken met Google kunnen bladeren en navigeren. De nieuwe interface wordt beschikbaar gesteld in combinatie met de nieuwe pagina Over dit boek, die via Google-zoekalgoritmen wordt gevuld met waardevolle, relevante informatie over een boek (in eerste instantie: verwante boeken, geselecteerde pagina's en verwijzingen uit wetenschappelijke werken).

In het najaar nemen vier nieuwe bibliotheken deel aan het bibliotheekproject: University of California, Universidad Complutense de Madrid, University of Wisconsin te Madison en University of Virginia.


[2007]

Met de nieuwe interface als uitgangspunt zoeken we naar nieuwe manieren waarop mensen met boeken kunnen communiceren.

  • Plaatsen in dit boek: via een combinatie met Google Maps kunnen mensen in boeken bladeren naar de locaties die in de tekst worden vermeld (later dat jaar introduceren we een experimentele KML-laag voor Google Earth, die het omgekeerde doet: de gebruiker selecteert een locatie en wij koppelen hier boeken aan).
  • Populaire passages: we ontwikkelen een nieuwe manier om van boek naar boek te navigeren, door het gebruik van één passage binnen een collectie boeken bij te houden.
  • Mijn bibliotheek: we helpen mensen om maximaal te profiteren van de mogelijkheden die Zoeken naar boeken met Google biedt bij het zoeken in hun eigen boekcollecties. Gebruikers beginnen met het verzorgen en delen van hun persoonlijke bibliotheken, recensies en beoordelingen met anderen.
  • Nieuwe startpagina (aanvankelijk alleen in de VS): we verschaffen mensen meer startpunten om de boeken in onze index te doorzoeken.

Marissa Mayer introduceert Universeel zoeken in de VS en Zoeken naar boeken met Google wordt verder geïntegreerd in de zoekmogelijkheden die Google biedt.

In mei worden de kanton- en universiteitsbibliotheek van Lausanne en de bibliotheek van de Universiteit Gent deelnemer van Zoeken naar boeken met Google, waardoor een aanzienlijk aantal boeken in het Frans, Duits, Nederlands, Latijn en andere talen wordt toegevoegd en het aantal Europese bibliotheekpartners op zes komt.

In juli voegen we een link “Bekijk alleen tekst” toe aan alle boeken zonder auteursrecht. T.V. Raman legt uit hoe de boeken hierdoor toegankelijk worden voor adaptieve technologieën, zoals schermlezers en brailleweergave, waardoor slechtzienden deze boeken even makkelijk kunnen lezen als mensen zonder visuele handicap.

Per december is de interface van Zoeken naar boeken met Google beschikbaar in meer dan 35 talen, van Japans tot Tsjechisch en Fins. Meer dan 10.000 uitgevers en auteurs uit meer dan 100 landen nemen deel aan het Partnerprogramma voor Zoeken naar boeken met Google. Het bibliotheekproject wordt uitgebreid tot 28 partners, waaronder zeven internationale partnerbibliotheken: Oxford University (VK), Universidad Complutense de Madrid (Spanje), de Nationale bibliotheek van Catalonië (Spanje), de universiteitsbibliotheek van Lausanne (Zwitserland), Universiteit Gent (België) en de Keio-universiteit (Japan).

Vooruitkijkend blijven we bezig met de verdere ontwikkeling van onze technologie en breiden we onze samenwerkingsverbanden met uitgevers en bibliotheken wereldwijd uit. Blijf op de hoogte...

©2011 Google - Startpagina - Over Google - Privacybeleid