NIEUWE BESCHRYVING VAN BOHEMEN, MORAVIEN EN SILESIEN: Waar in alle de STEDEN, VESTINGEN, STERKTEN, en mindere Plaatsen dier aanzienlyke Landschappen, en derzelver GELEGENHEID, oude en hedendaagsche GESTELDHEID, en aanmerkelyke BYZONDERHEDEN, die in de Geschiedenis der vorige en tegenwoordige Eeuwe van zulk eene uitnemend gewigt zyn, niet alleen naauwkeuriger, dan ooit voorheen, beschouwd, inaar ook de LOTGEVALLEN en STAATKUNDIGE BELANGEN, inzonderheid ten opzigte van Bohemen, kort, doch zaakelyk, verhandeld en onderzogt worden. Alles uit de beroemdste en beste Latynsche en Hoog- en Nederduitsche Schryvers, met veel moeite, tesaam vergaderd, in order geschikt, en door de allernieuwste Landkaarten dezer drie Gewesten opgehelderd

Voorkant
By K. Van Tongerlo, 1758 - 494 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens