Aangifte Vennootschapsbelasting 2014

Voorkant
Maklu, 15 apr. 2014 - 1162 pagina's

Deze publicatie bespreekt de vennootschapsbelasting aan de hand van het aangifteformulier. De keuze om deze materie technisch te benaderen (de zogenaamde acht bewerkingen) werd gemaakt vanwege de vaststelling dat men in de meeste gevallen in eerste instantie in aanraking komt met de vennootschapsbelasting via dit formulier.

Eerst wordt het toepassingsgebied onderzocht. Vervolgens worden de verschillende vakken van de aangifte grondig uitgediept. Hierbij wordt de vereiste aandacht besteed aan de interactie met boekhoudrecht en -techniek. Waar nodig wordt tevens kort ingegaan op de andere belastingen (voornamelijk btw en registratierechten) en het vennootschapsrecht. In de tekst wordt op verschillende plaatsen verwezen naar aanbevolen literatuur voor verdere uitdieping of studie van bepaalde problemen.

Door deze unieke aanpak is het boek veel meer dan een traditionele belastingalmanak – die doorgaans slechts beperkt wordt geconsulteerd – en kan dit werk het hele jaar door als handboek worden gebruikt.

Deze uitgave is onmisbaar voor elke beoefenaar van een boekhoudkundig beroep. Met zijn talrijke verwijzingen naar fiscale rechtspraak vormt het ook een zeer waardevol naslagwerk voor fiscale juristen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Verantwoording en bibliografie
34
4
36
Materieel toepassingsgebied
62
Inleidende beschouwingen
114
Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden 127 3 Wettelijke reserve
136
Belastbare voorzieningen
142
3
177
5
183
Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Code 099 098
788
Aftrek voor risicokapitaal Code 104 103
809
Investeringsaftrek Code 107
862
en nijverheidsproducten
890
Belastbare grondslag
900
Afzonderlijke aanslagen bijzondere vennootschappen Codes 123 124
944
Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars
960
Vrijstelling aanvullend personeel voor bepaalde doeleinden
970

Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves
300
Waardeverminderingen op handelsvorderingen
328
Voorzieningen voor risicos en kosten
351
Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden
374
Investeringsreserve
413
Tax Shelter erkende audiovisuele werken
419
Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit
430
Algemene voorwaarden
442
Verworpen uitgaven
487
Gewone dividenden Code 050
686
Verkrijging van eigen aandelen Code 051
735
Principe
758
Verdeling volgens oorsprong
772
Inleiding
990
Voorwaarden
1008
Principes
1066
Belastingvrije verrichtingen
1082
Basisbelasting
1092
Bijzondere tarieven
1100
Algemeen
1106
Praktisch
1112
Algemeen
1140
De bewijslast
1154
Diverse bescheiden opgaven
1162
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens