Aangifte vennootschapsbelasting 2017

Voorkant
Maklu, 8 mei 2017 - 1303 pagina's

Deze publicatie geeft een grondige bespreking van de vennootschapsbelasting aan de hand van het aangifteformulier. De keuze om de materie te benaderen vanuit de technische benadering (de zogenaamde acht bewerkingen) is ingegeven door de vaststelling dat men in de meeste gevallen in eerste instantie in aanmerking komt met de vennootschapsbelasting via het aangifteformulier.

Eerst wordt het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting onderzocht, waarna de verschillende vakken van de aangifte grondig worden uitgediept. Hierin wordt de nodige aandacht besteed aan de interactie met het boekhoudrecht en boekhoudtechniek. Een goed inzicht in deze materies is een conditio sine qua non voor een goed begrip van de vennootschapsbelasting. Waar nodig voor een goed begrip van de materie, wordt tevens kort ingegaan op de andere belastingen (voornamelijk btw en registratierechten) en het vennootschapsrecht. In de tekst wordt op verschillende plaatsen verwezen naar aanbevolen literatuur voor verdere uitdieping of studie van bepaalde problemen.

Door deze unieke aanpak, is het boek veel meer dan een traditionele belastingalmanak – die traditioneel slechts beperkt wordt geconsulteerd – maar kan het boek het hele jaar door als handboek worden gebruikt.

Deze uitgave is onmisbaar voor elke beoefenaar van een boekhoudkundig beroep. Met zijn talrijke verwijzingen naar fiscale rechtspraak vormt het ook een zeer waardevol naslagwerk voor fiscale juristen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves
363
Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves
389
Voorzieningen voor risicos en kosten
416
Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden
441
Investeringsreserve
482
Tax Shelter erkende audiovisuele werken en podiumwerken 6 1 Voorlopige vrijstelling 488
488
Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vast
500
algemene voorwaarden
514
Principe
876
Verdeling volgens oorsprong
890
Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Code 099 098
907
Aftrek voor risicokapitaal Code 104 103
924
Investeringsaftrek code 107
981
schrijvingen gespreid zijn over minder dan 3 belastbare tijdperken
987
Liquidatiereserve
1066
Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars
1072

Verworpen uitgaven
581
Gewone dividenden Code 050
800
Verkrijging van eigen aandelen Code 051
851
Overlijden uittreding of uitsluiting van een vennoot Code 052
862
Vrijstelling aanvullend personeel voor bepaalde doeleinden
1082
Voorwaarden
1127
Beperking van de aftrek
1169
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens