Koop

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
11
Roerende lichamelijke zaken Het Weens koopverdrag CISG
17
Begrip koop en uitgesloten onderwerpen artikel 25
23
Uitsluiting van de CISG en vervanging van CISG bepalingen door
29
Totstandkoming overeenkomst
38
Verwijzingsregels van het IPR Het EVO en de RomeI Vo
45
Objectieve verwijzingsregel bij gebreke van rechtskeuze
55
Bestaan en materiŽle geldigheid art 9 RomeI Vo art 8 EVO
60
Koop en documentair krediet bankgarantie en borgtocht
69
Koop en timeshare van onroerende zaken
75
Koop van aandelen in NV en BV
84
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens