Bijzondere overeenkomsten in hoofdlijnen. Deel 1. Koop

Voorkant
Gompel&Svacina, 2019 - 260 pagina's

Na een korte inleiding over enkele aspecten van algemeen verbintenissenrecht geeft deze publicatie een overzicht van de geldende Belgische wetgeving inzake de koop ‘in hoofdlijnen’. Eerst wordt de klassieke materie van het Burgerlijk Wetboek behandeld, met aandacht voor specifieke rechtsfiguren zoals de optie en de commandverklaring. De koop omvat echter uiteraard al lang meer dan deze klassieke regeling. Bijgevolg komt vervolgens de koop tussen consument en professionele verkoper aan bod en worden ook de internationale koop (het Weens Koopverdrag) en de Incoterms behandeld, de veelgebruikte modellen voor handelskoop. Bij vele onderdelen worden aanschouwelijke voorbeelden uit de rechtspraktijk gegeven, en recente rechtspraak wordt gecombineerd met verwijzingen naar klassieke bronnen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Toepasselijk recht
44
Eigendomsoverdracht
50
Betaling van een geldprijs
71
Onderscheid met andere overeenkomsten
78
Bekwaamheid
114
Voorwerp
118
Oorzaak
139
Verbintenissen van de verkoper
149
De vrijwaring voor uitwinning
159
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2019)

Prof. dr. Ralph De Wit is advocaat in Antwerpen, waar zijn praktijk zich toespitst op internationale contracten en transport. Hij doceert contractenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en transport- en maritiem recht aan de Universiteit Antwerpen (UA) en de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen (HZS). Hij is arbiter bij CEPANI (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) en Honorary Member van FIATA (de wereldwijde organisatie van expediteurs). 

Bibliografische gegevens